Organisation

 

Organisation och målsättning

Sällskapets styrelse består av fem ledamöter och två ersättare.

Sällskapet har som mål att bland annat

  • Genom träning och undervisning höja de enskilda medlemmarnas förmåga att på ett historiskt riktigt sätt, utöva de medeltida stridsteknikerna, företrädesvis till häst.
  • Genom olika former av framträdanden sprida kunskap och förståelse för tornerspel och medeltida riddartraditioner.

Föreningens främsta målsättning är att återskapa tornerspel så realistiskt som möjligt. Därför är alla rustningar och vapen som används efter historiska förebilder från 12- och 1300-talet. Lansarna är massiva och en bra träff i man mot man kan få motståndaren ur sadeln.

Vår förhoppning är att Ni skall tjusas av de vackra och kraftfulla hästarna, riddarnas skicklighet och de färggranna schabraken, och därtill få en upplevelse av ett spännande och intressant tornerspel.

 

 

Innehåll och bilder: Torneamentum. Kontakt: webmaster@torneamentum.se
Hosted By: Lizoft AB

Logga in