Aktörerna i ett tornerspel

 

Varje riddare har sin väpnare. Väpnarens uppgift är att alltid bistå sin riddare och herre, svara för att vapen och rustning är i bästa skick samt hjälpa till på banan under torneringen.

 

Härolden

Han är Kungens talesman och enväldig domare,det är han som bestämmer på rennerbahn. Härolden är även förkunnare (speaker) som förklarar de olika momenten för publiken.

 

De fagra damerna

Varje riddare väljer ut en jungfru ur publiken. Det är till hennes ära han kommer att kämpa.

 

 

Innehåll och bilder: Torneamentum. Kontakt: webmaster@torneamentum.se
Hosted By: Lizoft AB

Logga in